Hem recollit les aportacions a través del compte bancari de la Institució Cultural de la Franja de Ponent (ICFP) a Fraga (av. d'Aragó 19-21).


Mercès pels 2080€ donats.


agendaaucavideosxifrescontacte